Akademia przyrodniczo-matematyczna – M.Jasińska, A. Skrudlik, K. Oćwieja

Akademia przyrodniczo-matematyczna

Adresatami innowacji Akademia Przyrodniczo-Matematyczna są uczniowie klas IV-VIII, którzy wcielą się w rolę edukatorów. Pod kierunkiem nauczycieli przygotują oni wybrane przez siebie tematy lekcji z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych, a następnie zaprezentują je w swoich lub innych oddziałach klasowych, także w klasach I-III.  Tym samym uczniowie wykorzystają najskuteczniejszą metodę uczenia się – uczenie innych. Prowadzenie zajęć na zasadzie tutoringu rówieśniczego pozwoli  na rozwój kompetencji kluczowych.   Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei tutoringu rówieśniczego, ma ona zachęcać i motywować uczniów do pogłębiania swojej wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org