Akcja „Szkoła pamięta”

Jak co roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych, zapalili symboliczny znicz przy pomniku „Ofiarom Wojen i Nienawiści”, wspominając osoby zasłużone dla naszej miejscowości i społeczności szkolnej.

Uczniowie przygotowali również okolicznościową gazetkę, która jest początkiem akcji „Szkoła pamięta”. Celem jej jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszej miejscowości. Inicjatywa ta jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii Kaniowa.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org