Dziękujemy za okazane serce

Szkolne Koło Wolontariatu dziękuję za włączenie się w akcję KREDKOBRANIE. W dniu dzisiejszym paczka z podarowanymi materiałami plastycznymi i przyborami szkolnymi zostanie wysłana do Krakowa, do Fundacji Ignatianum. 

Dziękujemy za okazane serce i życzliwość, pomimo tak licznych ograniczeń i zamkniętych szkół.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org