Informacja

Od pierwszego września 2020 Zespół Szkolno-Przedszkolny będzie funkcjonował według wariantu A – tradycyjna forma kształcenia zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych

Szczegóły pracy placówki zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org