Konkurs „Kartka Wielkanocna – ręcznie robiona”

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Kartka Wielkanocna – ręcznie robiona”

TEMAT:

Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa dotycząca zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.

CEL:

Celem konkursu jest powrót do pięknej tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi. Zachęcamy do tego zwyczaju poprzez:

– propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych;

– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kaniowie.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży klas 4-8.

2. Uczestnicy konkursu wykonują jedną kartkę świąteczną w formacie max. A5 (po złożeniu) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. (kartka nie powinna zawierać gotowych elementów ozdobnych).

3. Prace uczestników oceniane będą przez komisję konkursową, która w swojej ocenie będzie uwzględniać:

  • poziom artystyczny wykonanej pracy;
  • oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania;

4. Termin dostarczenia przez uczestników prac konkursowych do szkoły upływa 19 marca 2021roku.

5.  Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia.

6.  Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

Udział w konkursie jest bezpłatny i jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org