Odpisy za obiady

Drodzy Rodzice,

przypominamy, że odpisy za obiady, w związku z nieobecnością dziecka w szkole, należy zgłaszać w formie pisemnej przez mobidziennik na adres sekretariatu.

Odpis zgłoszony do godziny 11.00 danego dnia roboczego zostanie uwzględniony już od następnego dnia roboczego. Jeśli nieobecność dziecka zostanie zgłoszona po godzinie 11.00 danego dnia roboczego, odliczenie obowiązuje dopiero od drugiego dnia po dniu zgłoszenia.

Zasady odliczeń określone zostały w informacji dostępnej na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica – odpisy i odpłatność za obiady.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org