Odpłatność za obiady w październiku

Termin płatności: 04.11 – 10.11. 2020 r. – termin nieprzekraczalny

 Proszę wpłacać na konto: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w KANIOWIE

 Nr rachunku: 58 8453 0002 0000 4718 2000 0080

 Tytuł płatności:    Za obiady październik 2020 r. ,  IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA

                 (wpłaty prosimy dokonywać za każde dziecko osobno).

 Prosimy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka została Państwu podana, jak również o terminowe wpłaty.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org