ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY (miesiąc wrzesień)

Termin płatności: 05.10 – 10.10. 2020 r.

Podaną w osobnej wiadomości kwotę należności prosimy wpłacać na konto: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w KANIOWIE

Nr rachunku bankowego: 58 8453 0002 0000 4718 2000 0080

Tytuł płatności: Za obiady – wrzesień 2020 r. ,

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA,KLASA

(wpłaty prosimy dokonywać za każde dziecko osobno).

Prosimy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka została Państwu podana, jak również o terminowe wpłaty.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org