Ogłoszenie wyników konkursu graficznego „Polak pamięta”

Z przyjemnością i ogromną satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu graficznego „Polak pamięta”, wykonanego w programie PAINT.

Komisja Konkursowa w składzie:

Agata Wideł

Mariola Płachno

dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła 3 Laureatów Konkursu, w kategorii wiekowej w klasach 1-3 oraz 4-5.


Laureaci konkursu:

  • KLASY 1-3

I miejsce: Milena Kozak 3a

  • KLASY 4-5

I miejsce: Adam Żmij 4a

II miejsce: Pola Gęszka 4b

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za trud włożony w przygotowanie prac. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

  • walory artystyczne: zaangażowanie, koherentność z tematyką, pomysłowość, oryginalność, komunikatywność, czytelność;
  • walory graficzne: prezentacja różnych form i technik, kształtowanie wyobraźni plastycznej; samodzielność wykonania;
  • walory patriotyczne: wzbudzanie zainteresowania historią

Nagrody dla zwycięzców będą do odbioru 15 grudnia, w godzinach 12.00-15.00 na terenie ZSP w Kaniowie (Świetlica Szkolna).

Autorom nagrodzonych prac gratulujemy!

Agata Wideł

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org