Piątoklasiści również są EKO

Jesteśmy świadkami zmian klimatycznych a naukowcy wraz z ekologami przekonują nas, że są one niekorzystne dla Ziemi i powinniśmy starać się je powstrzymać. Choć niektórym wydaje się iż jesteśmy wobec tego problemu bezradni my uważamy, że to nieprawda.

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, podczas lekcji z wychowawcą, piątoklasiści starali się  znaleźć odpowiedź na pytanie czy nasze codzienne przyzwyczajenia i styl życia mają wpływ na środowisko wokół nas.

Zajęcia  miały formę dramy – uczniowie wcielali się  w różne role m. in. prezesa firmy transportowej i jego pracowników, wójta i pracowników urzędu, dyrektora szkoły i nauczycieli oraz w role członków rodziny. Przyjmując perspektywę tych osób i współpracując w małych grupach, piątoklasiści poszukiwali proekologicznych rozwiązań, których wdrożenie może mieć korzystny wpływ na środowisko naturalne.

Dzięki tej formie aktywności („burza mózgów”, wspólna debata i wymiana spostrzeżeń), stworzono uczniom przestrzeń do rozmów o szeroko rozumianej ekologii. Zachęcano ich również do samodzielnego wyciągania wniosków na temat możliwości wpływania na stan otaczającego środowiska i troski  o kruchy ekosystem naszej planety. Intensywna praca w grupach, a później – wspólne jej podsumowanie w dużym stopniu zintegrowały zespół klasowy.

Uczniowie klasy 5. nie poprzestali na samym wypracowaniu ekologicznych rozwiązań. Poszli o krok dalej – postanowili wdrażać je w życie codzienne: w miniony weekend, podczas spacerów  ze swoimi rodzinami, uczniowie zadbali o ład i  porządek na terenach znajdujących się wokół ich własnego miejsca zamieszkania.

A może i Ty przyłączysz się do piątoklasistów? Serdecznie Cię zachęcamy do podejmowania tego typu inicjatyw. Bądź EKO razem z nami!

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org