PŁATNOŚĆ ZA OBIADY (miesiąc styczeń)

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY (miesiąc styczeń)

Termin płatności (nieprzekraczalny): 04.02 – 10.02. 2021 r.

Podaną w osobnej wiadomości kwotę należności prosimy wpłacać na konto: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w KANIOWIE

Nr rachunku bankowego: 58 8453 0002 0000 4718 2000 0080

Tytuł płatności: Za obiady styczeń 2021 r. , IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA

(wpłaty prosimy dokonywać za każde dziecko osobno).

Prosimy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka została Państwu podana, jak również o terminowe wpłaty.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org