Podsumowanie akcji: Rodacy-Bohaterom

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kaniowie włączył się w akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Celem tej akcji było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności oraz wsparcie organizacji pomagających Polakom i Polonii w Polsce i za granicą.

Nasze działania odbywały się w dwóch wariantach, do wyboru:

1. Zbiórka funduszy – przelewem na konto Stowarzyszenia Odra-Niemen – kwota zebrana 360 zł

2. Kartki listy pamięci dla kombatantów i Rodaków z Kresów – 3 osoby przygotowały piękne kartki okraszone wzruszającymi życzeniami.

Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomoc

Pozdrawiam

Agata Wideł

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org