Projekt „Finansoaktywni – planujemy budżet

Klasy 8 brały udział w projekcie „Finansoaktywni – planujemy budżet. To projekt edukacyjny Ministerstwa Finansów w klasach 8

W dniu 17 września 2020 r. na lekcji matematyki w klasie 8b został zrealizowany temat obliczeń praktycznych dotyczących budżetu. Uczniowie dowiedzieli się, jak powstaje budżet, zapoznali się z przykładowym budżetem gminy Finansówka oraz wykonali
i zaprezentowali przed klasą własne miesięczne budżety wybranego gospodarstwa domowego. Każda grupa miała inny pomysł na wymyśloną rodzinę, wydatki oraz dochody tejże rodziny w wybranym miesiącu. Ósmoklasiści wcielili się w rolę księgowych i zauważyli, jak trudno jest zaplanować domowy budżet – docenili tym samym pracę swoich rodziców. Jak sami stwierdzili, zadanie to było bardzo pouczające.  Natomiast klasa 8a na lekcji geografii zapoznała się z budżetem państwa i budżetem obywatelskim. Uczniowie w grupach mieli za zadanie zaproponować inwestycje z budżetu obywatelskiego. Pomysłowi uczniowie zaproponowali: kawiarenkę internetową, skatepark, boisko sportowe i „grającą drogę”.  Przygotowali plakaty reklamujące swoje inwestycje.

Projekt w naszej szkole prowadziły panie Katarzyna Siewniak i Magdalena Jasińska.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org