Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 15.000 zł. Kwota przyznanego wsparcia finansowego: 12.000 zł. Wkład własny organu prowadzącego: 3.000 zł. Liczba zakupionych książek: 807 szt. Odsetek lektur szkolnych zakupionych w ramach Programu: 27,5%.

Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami; uwzględniono potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami – zakupiono książki: z tekstem o dużej czcionce, z małą ilością tekstu, z dużymi, barwnymi ilustracjami; zakupiono też duże wydania – albumowe, ułatwiające czytanie. Wybrano książki poruszające problemy młodych ludzi, o wyrozumiałości, empatii, tolerancji, integracji, pomocy innym.

Pierwszym działaniem w ramach programu było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów
i nauczycieli: jakie książki warto zakupić do biblioteki szkolnej. Odbyły się w tym celu lekcje biblioteczne we wszystkich klasach.

We wrześniu do rodziców wystosowano list o następującej treści:

„Szanowni Rodzice,

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i otrzymała pieniądze, za które będą zakupione książki do biblioteki szkolnej.

Dzięki uczestnictwu w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa chcielibyśmy zwiększyć atrakcyjność oferty biblioteki. Planujemy zakup nowości wydawniczych oraz książek poszukiwanych i chętnie czytanych przez młodzież, a tym samym poszerzać zainteresowania
i aktywność czytelniczą Waszych dzieci.

Chcielibyśmy aby książki były dla dzieci atrakcyjne, modne i czytane przez nie z przyjemnością
i zaciekawieniem.

Rola Rodziców w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dziecka jest ogromna. To właśnie Rodzice są osobami, z którymi dziecko identyfikuje się szczególnie, a ich zachowania, a więc
i stosunek do książek, są naturalnie naśladowane.

Dlatego też zależy nam na tym, aby to Państwo wskazali nam tytuły, po które Wasze dzieci chętnie sięgną, by je czytać.

Zwracam się do Państwa z prośbą – aby na najbliższym zebraniu w szkole przedstawić swoje propozycje (tytuły) i sugestie – jakie książki mamy zakupić do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów oraz nauczycieli i sugestii rodziców sporządzono listę książek wartych zakupienia.

Konsultowano również listę książek do zakupu z biblioteką gminną w Kaniowie.

Zamówione książki po rozpakowaniu, przeliczeniu zostały wpisane do katalogu bibliotecznego.

Projekty edukacyjne, które zrealizowano w poszczególnych klasach z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki:

KlasaTytuł projektu
1 a, 1b1 a,
1 b
Mała książka – wielki człowiek”. Strategicznym celem tego projektu jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych oraz zaangażowanie w ten proces rodziców. Dzieci klas 1 otrzymały książkę „Pierwsze abecadło” oraz plakat do kreatywnej nauki czytania, rodzice – broszurę „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”. Rodzice czytają dzieciom. Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej.
2 a,
2 b
Książka moim przyjacielem – klasa druga poleca przeczytać…”- zaproponowanie innym dzieciom swoich ulubionych książek. Samodzielnie, głośne czytanie fragmentów ulubionych książek na zajęciach bibliotecznych. Wykonanie ilustracji do czytanych książek.
3 a,,Poznajemy kontynenty z Nelą – Małą Reporterką”- zapoznanie się z serią książek o podróżach Neli. Wykonanie plakatów dotyczących kontynentów odwiedzanych przez Nelę.
3 bZaopiekuj się mną”. Poznajemy serie książek o naszych relacjach ze zwierzętami: „Zaopiekuj się mną”, „Był sobie szczeniak”, „Doktor Dolittle…”. Wykonanie prac plastycznych : „Jak opiekować się zwierzętami?”
4 a„Bajki ortograficzne”. Trudne wyrazy, o trudnej pisowni wybrane przez uczniów z wypożyczanych w bibliotece różnych bajek. Wykonanie do nich ilustracji lub napisanie bajki lub wiersza swojego autorstwa.
4 bA to historia” – zapoznanie uczniów z ciekawymi faktami historycznymi, opisanymi w serii książek „A to historia” i „Ale historia”. Głośne czytanie fragmentów książek. Wybór najciekawszej postaci historycznej.
5 aMądra głowa zna przysłowia”. Zapoznanie się ze znaczeniem słowa „przysłowie”, przypomnienie sobie przysłów oraz poznanie nowych. Stworzenie ilustracji obrazujących polskie przysłowia. Wykorzystanie Księgi Przysłów.
6 aLaboratorium pod napięciem.”. Ciekawe eksperymenty – poznajemy serię książek naukowo-technicznych dla dzieci i młodzieży np. seria „Niki i Tesla”, „Mały inżynier”, Świat bez tajemnic”, „Burza w szklance wody”. Projektujemy własne eksperymenty na podstawie tych poznanych w książkach.
6 bTeatrzyki”. Inscenizacje wierszy Brzechwy w wykonaniu uczniów.
6 cMagiczne drzewoFantazja czy fantastyka. Czytanie fragmentów książek z serii „Magiczne drzewo”. Piszemy własne historie i opowiadania z niesamowitymi przygodami, inspirowane serią książek Andrzeja Maleszki.
7 aLudzie i zwierzęta”. Wybieramy z biblioteki i czytamy książki o naszych relacjach ze zwierzętami. Głośne czytanie fragmentów ulubionych książek – serie : „Był sobie pies”, „Deresz z Parkowej Stajni”, „Bella i Sebastian”. Prezentacja multimedialna wybranych książek.
7 b
„Książki i ich filmowe adaptacje”. Z dostępnych w bibliotece szkolnej książek wybieramy te, które zostały przełożone na język filmu, zapoznajemy się ze słownictwem dotyczącym kinematografii, filmu, adaptacji filmowych. Prezentacja multimedialna wybranych książek.
8 a,
8 b
Nastolatek z nosem w książce ”. Uczniowie prezentują swoje ulubione książki, poruszające problemy nastolatków.

Do realizacji projektów uczniowie musieli wybrać odpowiednie książki, zapoznać się z nimi, wybrać potrzebne informacje. Dzięki temu poznali nowe tytuły, nowych autorów. Wielu doszło do wniosku, że czytanie może być przyjemnością i źródłem wiedzy o świecie. Różnorodność tematów i form realizacji projektów umożliwiły młodzieży dostrzeżenie wartości książki i przyczyniły się do popularyzacji czytelnictwa w szkole. Uczniowie wybierając temat, formę oraz sposób prezentacji projektu wykazali się pomysłowością i kreatywnością.

Wyraźnie zwiększyła się liczba uczniów wypożyczających i czytających książki z biblioteki szkolnej.

Działania podjęte w ramach realizacji Programu miały wpływ na popularyzację czytelnictwa
i przyczyniły się do kształtowania wśród uczniów pozytywnych cech, takich jak rozwijanie samorządności, umiejętność pracy w zespole. Udział w różnorodnych wydarzeniach upowszechniających czytelnictwo niewątpliwie wpłynął pozytywnie na aktywizację uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org