Świetlica szkolna – edukacja żywieniowa cz. 3

Problem głodu na świecie dotyczy około 795 mln ludzi. Co roku około 3 mln dzieci umiera z powodu niedożywienia, „to średnio co 10 sekund”, mówi Krupiński – dyrektor generalny UNICEF POLSKA. Szacuje się, że około 30 proc. żywności na świecie jest marnowana, a jednocześnie co trzeci człowiek jest niedożywiony.

www.youtube.com/watch?v=rANJ3ULu9Fg

Uczniowie, mieli okazję poznać, jakie skutki wobec dzieci przynosi niedożywienie, np. zahamowanie wzrostu, ograniczenie zdolności uczenia się. Dowiedzieli się, że najbardziej dotknięci głodem są mieszkańcy zachodniej i południowej Azji oraz południowej, środkowej i wschodniej Afryki. Już wiedzą, że głównymi przyczynami niedożywienia są konflikty polityczne, ubóstwo oraz zjawiska pogodowe: długotrwałe powodzie, czy długotrwałe susze. Jedno z tych zjawisk doprowadziło do suszy w Afryce, która trwa już 35 lat !!!

Uczniowie, poznali z czego robi się tzw. pastę terapeutyczną, którą karmi się dzieci z ciężkim niedożywieniem (jeden z najszybszych sposobów leczenia).

Poznali różne formy pomocy, którą człowiek może zaoferować, m.in: Polscy artyści „Mama Afryka” – Pomóżmy Somalii!

www.youtube.com/watch?v=Rr_3m2yEflE

Na zakończenie spotkania, na podstawie opracowania organizatorów Szlachetnej Paczki: „Raport o biedzie 2020” usłyszeli, że półtora miliona Polaków – 1 500 000 – żyje w nędzy, w warunkach stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla rozwoju człowieka:

ponad 900 000 dzieci doświadczyło ubóstwa

300 000 żyje w skrajnym ubóstwie

co szósta rodzina, która otrzymuje pomoc ze Szlachetnej Paczki, żyje bez dostępu do łazienki, a 6% nie ma bieżącej wody.

Dane zatrważająco rosną…

Pomyśl, zanim wyrzucisz kolejny posiłek…

Agata Wideł

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org