Świetlica szkolna – edukacja żywieniowa cz.2

Edukacja żywieniowa powinna być realizowana na każdym etapie naszego życia, zaczynając już od najmłodszych lat. Dlatego istnieje ogromna konieczność podjęcia naszych wspólnych działań: rodziców i szkoły. W dniu 9.03 (wtorek) została przedstawiona dzieciom prezentacja pt.: ”Nie marnujmy jedzenia – marnując jedzenie niszczymy nasza planetą”. W ciekawy sposób zostały przedstawione uczniom dane statystyczne obrazujące jak ogromne ilości jedzenia są marnowane, to aż 9 mln ton w Polsce, a na całym świecie to aż 1,3 mld . Niepokojący jest fakt, że Polska jest na 5 miejscu listy krajów, gdzie żywności wyrzuca się najwięcej .

Omówiliśmy przyczyny, skutki oraz konsekwencje wynikające z wyrzucania i marnowania jedzenia.

Pracujemy wspólnie nad tym, aby uświadomić naszym podopiecznym, jak ważne jest wychowanie zdrowotne. Odpowiednia edukacja zaowocuje w przyszłości. Pamiętajmy, wspólnymi siłami możemy bardzo wiele!

Kinga Korzeń

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org