Świetlica szkolna – Konkurs „Planuj umiejętnie i nie marnuj jedzenia!”

1. Organizatorem szkolnego konkursu związanego z Edukacją Żywieniową jest Świetlica szkolna w ZSP w Kaniowie

2. Cele konkursu:

 • Zachęcanie do poszerzenia wiedzy z zakresu promocji zdrowia i żywienia
 • Wskazywanie właściwych sposobów zapobiegania marnowaniu jedzenia
 • Znajomość zasad umiejętnego wykorzystywania żywności
 • Kształtowanie świadomości dbałości o żywność
 • Kształtowanie poczucia estetyki, wyobraźni twórczej i pomysłowości

3. Konkurs jest bezpłatny i przeznaczony dla wszystkich uczniów w ZSP w Kaniowie.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kategoriach: klasy I – III i klasy IV – VIII

5. Warunki konkursu:

 • Uczniowie wykonują prace z zastosowaniem dowolnych narzędzi i technik plastycznych w formacie A3 na kartkach od bloku technicznego.
 • Praca powinna być indywidualna, każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie.
 • Wszystkie prace na odwrocie powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę oraz tytuł pracy.

6. Prace należy dostarczyć osobiście w terminie do 17 kwietnia b.r. do Świetlicy szkolnej ZSP w Kaniowie

7. Ocenie podlegają:

 • walory edukacyjne związane z wykorzystaniem i niemarnowaniem żywności.
 • atrakcyjność plastyczna pracy
 • staranność i pomysłowość wykonania

8. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na dzień 22 kwiecień b.r.

9. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w aktualnościach, na stronie internetowej szkoły: www.zspkaniow.pl oraz przesłane przez Mobidziennik

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!

Agata Wideł i Kinga Korzeń

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org