Szkolny konkurs szopek bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych

Cele konkursu:

– utrwalanie i kształtowanie tradycji wykonywania szopek i ozdób bożonarodzeniowych;

– pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni plastycznej uczestników konkursu;

– rozwijanie zdolności manualnych.

Tematyka:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie szopki lub ozdoby bożonarodzeniowej ( stroik, bombka choinkowa, ozdoba okienna).

Kategorie wiekowe:

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

KATEGORIA 1 – uczniowie klas 1-3

KATEGORIA  2 – uczniowie klas 4-8

Wymogi dotyczące prac:

W konkursie mogą brać udział  prace wykonane indywidualnie i samodzielnie.  Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

Pracę należy dostarczyć do szkoły.

Ze względu na obecną sytuację (naukę zdalną) odbiór prac odbędzie się w dniach: 16.12 (środa)  i 17.12 (czwartek)
w godzinach od 7:00 do 17:00.

Każda praca powinna być opatrzona etykietą zawierającą następujące dane:
                                              *
Imię i Nazwisko, klasa

Kryteria oceny:

  1. Oryginalność i pomysłowość.
  2. Estetyka i dokładność wykonania.
  3. Kompozycja.
  4. Ogólne wrażenie wizualne.

Organizatorzy konkursu:
Aleksandra Twardak, Dorota Kóska – Beniowska,  Jadwiga Gajer

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org