Świetlica szkolna – XI Gminny Konkurs Świetlicowy „Cztery Pory Roku – WIOSNA muzyką malowana”

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Rozpoczynamy kolejną edycję Gminnego Konkursu Świetlicowego pt. „Cztery Pory Roku – WIOSNA muzyką malowana”

Tym razem zapraszamy Was do wykonania pracy plastycznej zainspirowanej utworem muzycznym – koncert skrzypcowy „Wiosna” Antonio Vivaldi, poniżej link do utworu:

PRACA:

  • płaska, technika wykonania dowolna (malowanie, rysowanie, naklejanie itp.)
  • format A4
  • każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę
  • oceniane będą: samodzielność i staranność wykonania, pomysłowość i oryginalność, ogólny wyraz artystyczny, w 3 kategoriach: klasy 1-3; klasy 4-6, klasy 7-8

UDZIAŁ:

  • zadaniem jest sfotografowanie wykonanej pracy i przesłanie jej wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) na adres mailowy: swietlicazspbestwina@gmail.com W tytule e-maila proszę wpisać tytuł konkursu: WIOSNA MUZYKĄ MALOWANA
  • format zdjęcia: JPG, wielkość zdjęcia nie powinna przekraczać 500 KB
  • termin przesyłania zdjęć: do 31.03.2021 r.
  • ogłoszenie wyników: 16.04.2021r. (na blogu szkolnym: https://zspbestwina.edupage.org/a/swietlica kliknąć świetlica on – line)
  • udział w konkursie jest bezpłatny i jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

Zapraszam do udziału i życzę powodzenia

Agata Wideł

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org