Zasady korzystania ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 w związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa dotyczącymi Covid-19

Obiady w roku szkolnym 2020/2021 są dostępne od dnia 07 września 2020r.
1. Obiady wydawane są w godz. 10.25-13.35
2. Przerwy obiadowe: 11.20-11.35; 12.20-12.35; 13.20-13.35.
3. Uczniowie klas 1-3 jedzą obiady w czasie swoich lekcji (wyjątek 10.25) schodząc do stołówki z nauczycielem, zgodnie z poniższym harmonogramem:
10.25 – klasa 2b i 3a (przerwa lekcyjna)
10.40 – klasa 1a
11.40 – klasa 2a
12.40 – klasa 1b i 3b

Drodzy Nauczyciele, prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do stołówki szkolnej. Podyktowane jest to konieczną dezynfekcją i przygotowaniem miejsca dla następnych grup.
Drodzy Uczniowie, prosimy o bezwzględną ciszę. W trakcie Waszego obiadu, inni uczniowie w zielonej świetlicy, mają lekcje.

4. Uczniowie pozostałych klas jedzą obiady w czasie przerw lekcyjnych, według harmonogramu:
11.20 – klasy: 4a, 6b, 8a
12.20 – klasy: 4b, 5a, 6c, 8b
13.20 – klasy: 6a, 7a, 7b

5. Uczniowie wchodzący na teren stołówki szkolnej mają obowiązek:
– zdezynfekować lub umyć ręce,
– zająć miejsca przy stolikach wskazanych przez nauczyciela,
– uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości,
– po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, bez tłoczenia się przy stanowisku wydawania posiłków (miejsca będą oznakowane taśmą) i bez pośpiechu zajmują wyznaczone miejsce przy stoliku,
– posiłki uczniom wydaje jedna osoba zaopatrzona w jednorazowe rękawiczki i maseczkę,

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org