Zasady odpisów obiadowych

Szanowni Rodzice,

wzorem lat ubiegłych informujemy, że z powodu nieobecności dziecka w szkole, wynoszącej jeden lub więcej dni, może nastąpić zwrot kosztów wyżywienia. Fakt nieobecności dziecka musi jednak zostać zgłoszony z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 11.00 (w dni robocze), tylko i wyłącznie w formie elektronicznej przez mobi-dziennik pani mgr Iwonie Pawlik (sekretariat).

Jeśli nieobecność dziecka została zgłoszona przez rodzica po godzinie 11.00 danego dnia roboczego, odliczenia dokonuje się dopiero od drugiego dnia po dniu zgłoszenia.

Zwrot kosztów wyżywienia dziecka możliwy jest w formie odpisu.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org