Zbiórka makulatury 5.10 – 9.10.2020

CELE ZBIÓRKI:

• kształtowanie postaw wobec środowiska i nawyków dzieci oraz młodzieży
• uświadomienie potrzeby wprowadzenia powszechnego recyklingu surowców wtórnych,
• zaoszczędzenie wielu drzew, które byłyby wycięte, gdyby nie było makulatury,
• zmniejszenie kosztów produkcji nowego papieru,
• zapobieganie marnotrawstwu.

REGULAMIN ZBIÓRKI MAKULATURY
W akcji z mogą brać udział uczniowie wszystkich klas oraz dzieci z przedszkola.
Na makulaturę można przeznaczyć: gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru biurowego, opakowania papierowe, kartonowe, tekturę, torby i pudła papierowe.
Na makulaturę nie nadają się: papierowe opakowania z domieszką innych tworzyw (np. kartony po napojach mleku, sokach, powlekane folią okładki niektórych starych podręczników lub ćwiczeń), kalka, papier przebitkowy, tapety, papier zatłuszczony, silnie zabrudzony lub powleczony folią.
Ze względu na kłopoty ze składowaniem należy przynosić ją wyłącznie w wyznaczonym terminie i składować obok pomieszczenia gospodarczego w godzinach 14.30 – 16.00. Proszę o zważenie i podpisanie dostarczonej makulatury, a informacje przekazać wychowawcy, bądź opiekunowi wolontariatu. Uczeń za przyniesienie makulatury otrzymuje ocenę pozytywną z zachowania.

TERMIN ZBIÓRKI: 5.10.2020 – 9.10.2020

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org