Bajka na dzień dobry – Bożena Mleczko

Główne cele innowacji skupiają się na kształtowaniu umiejętności słuchania ze zrozumieniem, odbiorze dzieła literackiego oraz na wychowaniu w duchu wartości. Adresatami innowacji są uczniowie klasy 1a.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org