Co to jest hejt?

Jak radzić sobie w sytuacji doświadczenia przez dziecko hejtu”

Hejt to element mowy nienawiści, hejt to forma przemocy.
Pod pojęciem hejt przyjmujemy działanie w internecie wymierzone w indywidualne osoby. To opinia dotycząca konkretnej osoby wyrażona w sposób ostry, raniący i obrażający, wręcz „chamski”, w sposób wyrażający pogardę. Towarzyszy temu często wulgarny język.
Hejt można wyrażać w sposób: słowny, pisemny i obrazkowy.
Hejt wywołuje takie same reakcje i konsekwencje jak przemoc fizyczna jaką jest bicie, popychanie, kopanie? 
Hejt jest przemocą psychiczną i tak samo jak w przypadku każdej innej formy przemocy masz prawo do obrony siebie, swoich praw czyli swojej godności jako człowieka. Każdy zasługuje na szacunek i nikt nie ma prawa wyśmiewać lub poniżać drugiej osoby z jakiegokolwiek powodu.

Spotkałeś się z hejtem?
1. Zgłoś hejt do administratora strony, portalu. Zobacz jak to możesz zrobić:
 Na facebooku
 Twitter
 Goggle
 Youtube
lub Poprzez stronę HEJT STOP
2. Wciąż nie wiesz co zrobić? Porozmawiaj z osobą dorosłą

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org