Świetlica szkolna – z mapą trafię wszędzie!

W ramach kolejnego spotkania podróżniczego w świetlicy szkolnej dzieci zapoznawały się z różnymi mapami. Oglądały mapę Polski, rowerową i górską oraz plany różnych miast. Świetliczaki udowodniły, że wiedzą, czemu służą różne kolory używane na mapach, potrafiły wskazać rzeki, miasta, stolice, główne drogi w kraju czy szlaki w górach prowadzące na ciekawe szczyty. Na koniec dzieci zmierzyły się z nie lada wyzwaniem – stworzyły własne mapy obrazujące ich drogę z domu do szkoły.

Zajęcia w ramach innowacji „W dziesięć miesięcy dookoła świata” prowadziły w świetlicy szkolnej panie Wioletta Maroszek i Kinga Korzeń.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org