Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku 2020/2021

01. 09. 2020 Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 Uwagi
09. 09. 2020 Posiedzenie RP – zatwierdzenie planu nadzoru pedag.  
15. 09. 2020 Zebranie z rodzicami (klasy 1-3) godz. 1700  * możliwość przeprowadzenia zebrań w formie online
16. 09. 2020 Zebranie z rodzicami (klasy 4-6) godz. 1700    * możliwość przeprowadzenia zebrań w formie online
17. 09. 2020Zebranie z rodzicami (klasy 7-8) godz. 1700* możliwość przeprowadzenia zebrań w formie online
14. 10. 2020 Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dyd-wych) dyżur w świetlicy       
28. 10. 2020 Konsultacje z rodzicami 1700-1800  * możliwość przeprowadzenia konsultacji w formie online
01. 11. 2020 Uroczystość Wszystkich Świętych dzień wolny
11. 11. 2020 Narodowe Święto Niepodległości dzień wolny
25. 11. 2020 Konsultacje z rodzicami 1700-1800    * możliwość przeprowadzenia konsultacji w formie online
15. 12. 2020 Zebranie z rodzicami (klasy 1-3) godz. 1700   * możliwość przeprowadzenia zebrań w formie online
16. 12. 2020 Konsultacje z rodzicami (klasy 4-8) godz. 1700-1800
– informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec I półrocza
  * możliwość przeprowadzenia zebrań w formie online
23. 12. 2020 – 01. 01. 2021 Zimowa przerwa świąteczna   dyżur w świetlicy: 23 XII, 24 XII 
28 XII, 29 XII, 30 XII, 31 XII             
04-05. 01. 2021 Dzień dodatkowo wolny od zajęć dyd-wych  dyżur w świetlicy
06. 01. 2021 Uroczystość Objawienia Pańskiego dzień wolny
08. 01. 2021 Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych  
15. 01. 2021 Wystawienie ocen śródrocznych  
20. 01. 2021 Konferencja klasyfikacyjna  
26. 01. 2021 Zebranie z rodzicami (klasy 1-3) godz. 1700    * możliwość przeprowadzenia zebrań w formie online
27. 01. 2021 Zebranie z rodzicami (klasy 4-8) godz. 1700     * możliwość przeprowadzenia zebrań w formie online
01-14. 02. 2021 Ferie zimowe
17. 02. 2021 Konferencja podsumowująca I półrocze
24. 03. 2021 Konsultacje z rodzicami godz. 1700-1800   * możliwość przeprowadzenia konsultacji w formie online
01-06. 04. 2021 Wiosenna przerwa świąteczna   dyżur w świetlicy: 1 IV, 2 IV, 6 IV
28. 04. 2021 Zebranie z rodzicami uczniów kl. 8 nt. organizacji
i przebiegu egzaminu ósmoklasisty

Konsultacje z rodzicami (kl. 1-7) godz. 1700-1800


  * możliwość przeprowadzenia konsultacji w formie online
01. 05. 2021 Święto Pracy dzień wolny
03. 05. 2021 Święto Konstytucji 3 Maja dzień wolny
18. 05. 2021 Zebranie z rodzicami (klasy 1-3) godz. 1700     * możliwość przeprowadzenia zebrań w formie online
19. 05. 2021 Zebranie z rodzicami (klasy 4-8) godz. 1700
– informacje o przewidywanych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego
    * możliwość przeprowadzenia zebrań w formie online
25-27. 05. 2021 Egzamin ósmoklasisty (dzień wolny od zajęć dyd-wych)dyżur w świetlicy
02. 06. 2021 Wystawienie ocen proponowanych na koniec roku szkolnego  
03. 06. 2021 Uroczystość Bożego Ciała dzień wolny
04. 06. 2021 Dzień dodatkowo wolny od zajęć dyd-wych   dyżur w świetlicy
09. 06. 2021 Wystawienie ocen rocznych
16. 06. 2021 Konferencja klasyfikacyjna  
23. 06. 2021 Uroczystość Pożegnania Absolwentów kl. 8  
24. 06. 2021 Dzień z wychowawcą  
25. 06. 2021 Zakończenie roku szkolnego 2020/2021  
  • Możliwość przeprowadzenia zebrań / konsultacji z rodzicami w formie online w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org