Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią SARS-COV-2, pierwszeństwo przyjęcia do Świetlicy Szkolnej mają dzieci z klas 1-3.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org