Let’s Move IT! – Ewelina Furczyk

Wykorzystanie tabletu, komputera, Internetu i tablicy interaktywnej e-Beam w procesie kształtowania umiejętności językowych. 

OBJĘCI UCZNIOWIE:

uczniowie klasy 4b, 7a, 8a oraz 8b.

CZAS TRWANIA:

rok szkolny 2018/2019

RODZAJ INNOWACJI:

– innowacja ma charakter metodyczny.

INNOWACJA BĘDZIE WDRAŻANA NA ZAJĘCIACH:

– lekcyjnych- lekcje języka angielskiego.

CELE INNOWACJI:

1.Przedstawienie uczniom tabletu, komputera oraz aplikacji multimedialnych jako narzędzia pracy i drogi do sukcesu.

2. Poznanie możliwości, jakie stwarza komputer, Internet, tablica interaktywna przy doskonaleniu zdolności językowych.
3. Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego oraz doskonalenia umiejętności rozumienia ze słuchu.
4. Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego (połączenie nauki z hobby = lepsze wyniki w nauce = poprawa jakości pracy szkoły).
5. Zaakcentowanie samodzielności w uczeniu się języka obcego.

6. Wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiąganiu sukcesów edukacyjnych uczniów.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org