Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w  imię dobra innych, dobra społecznego. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie. Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z  poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do  kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do  realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności.

Do głównych celów działalności SU należą:

  • promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
  • przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i  potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
  • zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
    i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
  • promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
  • organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.
Lp.ZADANIASPOSÓB REALIZACJITERMIN
      1.Organizacja pracy Samorządu UczniowskiegoUruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego                          Posiedzenia  Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Klasowej.   Opracowanie planu pracy.   Wybór samorządów klasowych.  wrzesień     cały rok       wrzesień    
2.„Szczęśliwy numerek”Losowanie szczęśliwego numerka w mobiDzienniku.cały rok
3.    Dzień ChłopakaŻyczenia dla wszystkich chłopców. Wręczenie słodkich upominków.wrzesień
4.Dzień Edukacji NarodowejPrzekazanie życzeń i upominków dla nauczycieli i pracowników szkoły.październik
6.Muzyczne przerwy.Puszczanie muzyki w trakcie wyznaczonej przerwy raz w tygodniu (środa) – uczniowie na lekcji wychowawczej przygotowują listę utworów, które chcieliby usłyszeć.

cały rok
7.Dzień Życzliwości i PozdrowieńDzień pełen uśmiechów, dobrych uczynków, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji.listopad
8.Andrzejki„DZIEŃ WRÓŻB”. Gazetka prezentująca wróżby andrzejkowe.listopad
9.      Spotkanie ze św. Mikołajem  Spotkanie online. Krótkie przedstawienie dla dzieci.  grudzień  
10.Zabawy z cyklu „Nie samą nauką żyje szkoła”        DZIEŃ DRESA DZIEŃ MIKOŁAJKOWEJ CZAPKI DZIEŃ PIEGÓW DZIEŃ KAPCIA „JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA MOJEJ KLASY” – konkurs na najśmieszniejsze zdjęcie  październik grudzień marzec kwiecień   kwiecień/maj
11.  Rozwijanie zainteresowań i odkrywanie talentówKonkurs fotograficzny „Ja i moje hobby”.marzec
12.Walentynki  Akcenty walentynkowe w szkole – ubieramy się na czerwono.luty
13.Dzień Kobiet    Złożenie życzeń wszystkim dziewczynom i paniom naszej szkoły. Wręczenie słodkich upominków.
Gazetka tematyczna.
marzec
14.Światowy Dzień Zespołu DownaDzień nie do pary.marzec
15.Powitanie wiosnyKolorowy tydzień (żółty, pomarańczowy, niebieski, fioletowy, zielony).marzec
16.Dzień bez stresuDzień bez kartkówek, sprawdzianów, pytania podczas lekcji.maj  
17.  Akcje charytatywne  Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.cały rok  
  18.Podsumowanie całorocznej pracy szkolnejSpotkanie Samorządu Uczniowskiego.  czerwiec

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

w Kaniowie jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org