Plan pracy SKW

Plan Pracy Szkolnego Koła Wolontariatu na rok 2020/2021

Wrzesień

 • Akcja rekrutacja w szkole SKW- powołanie Koła i zebranie chętnych uczniów. Wspólne przyjęcie całorocznego planu działania. Wybór przewodniczącego. Stworzenie kroniki.
 • Tydzień promujący idee wolontariatu w szkole podczas przerw, zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.
 • Udział w „Zakręconej Akcji” polegającej na propagowaniu zbiórki nakrętek, by wspierać osoby niepełnosprawne (cały rok).
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata” – dbanie o czystość wokół szkoły.
 • Wolontariusz niesie pomocną dłoń – działania w świetlicy szkolnej i bibliotece (cały rok), akcja „Pogotowie szkolne”, pomoc uczniom w nauce (kontakt i uzgodnienia z wychowawcą klasy), pomoc online.
 • Zbiórka makulatury 28.09 – 02.10

 Październik

 • Przystąpienie do akcji Cała Polska czyta dzieciom (czytanie dzieciom w przedszkolu, dzieciom świetlicowym), cały rok
 • Zbieranie suchej karmy oraz innych akcesoriów dla zwierząt w schronisku (wybrane schronisko, dogoterapia – propozycja przeprowadzenia zajęć)
 • Akcja „Opatrunek na ratunek”, zbiórka opatrunków dla szpitali misyjnych w Afryce
 • Zorganizowanie akcji „Znicz, pamiętam ….” – zbiórka zniczy
 • Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym i zapalenie zniczy, akcja „Zapomniane groby”
 • zakup materiałów do przygotowania imiennych upominków (zakładka do książki, kartki świąteczne, aniołki) dla wybranego DPS-u, Stowarzyszenia RAZEM w Bestwinie

Listopad 

 • Udział w akcji „Góra Grosza” we współpracy z SU
 • Pomoc w świetlicy szkolnej w przygotowaniu ozdób świątecznych.
 • Zbiórka artykułów szkolnych dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom ”Z SERCEM NA DŁONI”

Grudzień

 • Kiermasz ozdób świątecznych – pomoc świetlicy szkolnej.
 • Wizyta w DPS, wręczenie przygotowanych upominków.
 • Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom…” zaproszenie gościa (autorytet) na czytanie bajek dzieciom z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Pomagamy ptakom przetrwać zimę – zbiórka karmy oraz konkurs na karmnik.

Styczeń 

 • Wizyta w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach akcja: „Ciuch w ruch”
 • Akcja „Profilaktyka”, skutki nadmiernego korzystania z telefonów, rysunki, ulotki (gazetka) (cały miesiąc)

Luty 

 • Zbiórka środków czystości dla Domu Samotnej Matki w Bielsku-Białej (Lipnik)
 • Akcja „Profilaktyka” przeciwdziałamy przemocy słownej w szkole „Dzień dobrego słowa”, gazetka (drzewo życzliwości)

Marzec 

 • Przygotowanie kartek wielkanocnych dla mieszkańców Stowarzyszenie RAZEM lub inne.
 • Słodki czwartek – (zorganizowanie paczek dla samotnych i potrzebujących osób na terenie Kaniowa)
 • Kiermasz ozdób świątecznych – pomoc w świetlicy szkolnej.

Kwiecień 

 • Przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom…”.
 • Akcja „Profilaktyka”  – relacje między dziećmi, zajęcia socjoterapeutyczne. 

Maj

 • Dzień dobrych uczynków – 19 maj, akcja: Pomagam! (wesołe emotki)
 • Zbiórka makulatury 10.05-14.05

Czerwiec 

 • Akcja „Profilaktyka” – wolontariuszem jestem także przez wakacje.
 • Podsumowanie pracy w całym roku szkolnym, spotkanie z wolontariuszami.
 • Sprawozdanie z działań, wytyczne na następny rok

Informujemy, że w trakcie roku szkolnego Plan Pracy Szkolnego Koła Wolontariatu może ulec modyfikacji ze względu na udział w innych przedsięwzięciach, które nie zostały ujęte w rodzaju działalności.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org