Projekt: Umiem więcej i mogę więcej

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.”

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina.

Projekt skierowany do 254 uczniów i 29 nauczycieli szkół podstawowych w Bestwince, Janowicach i Kaniowie.

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 29 nauczycieli w Gminie Bestwina.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:

 • rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów szkół objętych wsparciem,
 • rozwinięcie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi,              
 • pomoc uczniom z problemami edukacyjnymi poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • wyposażenie szkół objętych wsparciem w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe, dydaktyczno- wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,
 • zajęcia z informatyki klasy 3 – zakres podstawowy, 
 • matematyczne odkrywanie klasy 1-3,
 • matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia terapeutyczne,
 • zajęcia z przyrody ,,Zrozumieć świat”, 
 • matematyka drogą eksperymentu,
 • chemia metodą eksperymentu kl.7,
 • fizyka metodą eksperymentu kl.7, 
 • biologia metodą eksperymentu kl.7, 
 • geografia metodą eksperymentu kl.7, 

Projekt będzie realizowany w okresie od września 2017 do czerwca 2019 roku.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org