Rada Pedagogiczna

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie
mgr Agata Szypuła

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie
dr Iwona Ciepiela

Nauczyciele:

Edukacja wczesnoszkolna – mgr Elżbieta Stec

Edukacja wczesnoszkolna – mgr Anna Palowska

Edukacja wczesnoszkolna – mgr Beata Kozioł

Edukacja wczesnoszkolna – mgr Anna Pach

Edukacja wczesnoszkolna – mgr Bożena Mleczko

Edukacja wczesnoszkolna – mgr Magdalena Karkoszka

Język polski – mgr Dorota Kóska-Beniowska

Język polski – mgr Dorota Suchy

Język polski – mgr Wioletta Maroszek

Język angielski – mgr Ewa Adamaszek

Język angielski – mgr Ewelina Furczyk

Język angielski – mgr Michał Matras

Język niemiecki – mgr Katarzyna Nawrocka

Historia – dr Iwona Ciepiela

Wiedza o społeczeństwie – mgr Michał Matras

Matematyka – mgr Alicja Skrudlik

Matematyka – mgr Katarzyna Siewniak

Biologia – mgr Barbara Wisła

Biologia – mgr Katarzyna Nawrocka

Geografia – mgr Magdalena Jasińska

Chemia – mgr Magdalena Jasińska

Fizyka – mgr Magdalena Jasińska

Informatyka – mgr Michał Matras

Informatyka – mgr Barbara Wisła

Informatyka – mgr Jadwiga Gajer

Plastyka – mgr Jadwiga Gajer

Muzyka – mgr Urszula Szkucik-Jagiełka

Technika – mgr Jadwiga Gajer

Wychowanie fizyczne – mgr Arkadiusz Czaja

Wychowanie fizyczne – mgr Tadeusz Szkuta

Wychowanie do życia w rodzinie – mgr Katarzyna Nawrocka

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Arkadiusz Czaja

Doradztwo zawodowe – mgr Anna Pach

Religia – ks. mgr Janusz Tomaszek

Religia – ks. mgr Bogusław Kaleta

Religia – mgr Aleksandra Twardak

Religia – mgr Barbara Placuch

Pedagog szkolny – mgr Katarzyna Hesek

Psycholog szkolny – mgr Aleksandra Franek

Logopeda – mgr Ilona Bukowska

Bibliotekarz – mgr Ewa Kastelik

Świetlica szkolna – mgr Agata Wideł

Nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów:

  • mgr Mariola Płachno
  • mgr Aleksandra Staniak
  • mgr Aleksandra Franek

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org