Odpisy i odpłatność za obiady – regulacje

Szanowni Rodzice,

wzorem lat ubiegłych informujemy, że z powodu nieobecności dziecka w szkole, wynoszącej jeden lub więcej dni, może nastąpić zwrot kosztów wyżywienia. Fakt nieobecności dziecka musi jednak zostać zgłoszony z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 11.00 (w dni robocze), tylko i wyłącznie w formie elektronicznej przez mobi-dziennik pani mgr Iwonie Pawlik (sekretariat).

Jeśli nieobecność dziecka została zgłoszona przez rodzica po godzinie 11.00 danego dnia roboczego, odliczenia dokonuje się dopiero od drugiego dnia po dniu zgłoszenia.

Zwrot kosztów wyżywienia dziecka możliwy jest w formie odpisu.

Termin płatności: 04.03 – 10.03. 2021 r. – termin nieprzekraczalny (brak płatności w terminie – zgodnie z regulaminem Stołówki Szkolnej – jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z posiłków).

 Proszę wpłacać na konto: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w KANIOWIE

 Nr rachunku: 58 8453 0002 0000 4718 2000 0080

 Tytuł płatności:    Za obiady LUTY 2021 r. ,  IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA

                 (wpłaty prosimy dokonywać za każde dziecko osobno).

Prosimy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka została Państwu podana, jak również o terminowe wpłaty.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org