Regulamin Małego SU

Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego  w roku szkolnym 2019/2020

mgr Beata Kozioł

Regulamin Małego Samorządu Uczniowskiego

Postanowienia ogólne:

  • W szkole działa „ Mały Samorząd Uczniowski”
  • „Mały Samorząd” tworzą uczniowie klas I- III.
  • Do organów „ Małego Samorządu” należą samorządy klas I- III.

Struktura organizacyjna „ Małego Samorządu”

  • Wszyscy uczniowie klas I- III należą do „Małego Samorządu”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
  • Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun „Małego Samorządu”, współpracując

z opiekunem samorządu szkolnego i wybranymi nauczycielami.

  • Przewodniczący klas I-III biorą udział w spotkaniach samorządu uczniowskiego i przekazują informacje z narad pozostałym członkom „Małego Samorządu” na własnych zebraniach.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org