Rodzaje zajęć

ZAJĘCIA DOWOLNE –  uczniowie mogą korzystać z bazy dydaktycznej świetlicy – bogatej filmoteki, klocków do zabaw konstrukcyjnych, gier tematycznych, quizów, układanek, Zajęcia te odbywają się w kącikach zainteresowań, bądź pod kierunkiem wychowawcy.

ZAJĘCIA REKREACYJNO – SPORTOWE – aktywnie i zdrowo, zaspakajające potrzebę ruchu poprzez różne formy ekspresji ruchowej. Gry i zabawy sportowe zwiększające sprawność fizyczną, ćwiczenia gimnastyczne, spacery relaksacyjne, zabawy podwórkowe na powietrzu.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – zajęcia plastyczno-techniczne. Twórczość plastyczna jest najbardziej spontanicznym działaniem. Pozwala wyrazić swoje odczucia, rozwija wyobraźnię, twórcze myślenie i ekspresyjność. Zajęcia plastyczne kształcą zręczność manualną i pamięć wzrokową. Założeniem programu jest oparcie zajęć na aktywności dziecka w tworzeniu własnej twórczości plastycznej oraz na jego naturalnej ciekawości i eksperymentowaniu z różnymi materiałami plastycznymi. Program zakłada dostarczenie wychowankom określonej wiedzy na temat zasad komponowania prac plastycznych, możliwości wyrazu niektórych środków, ale umożliwia też indywidualny, spontaniczny proces tworzenia.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE – świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji

ZAJĘCIA: KÓŁKO MAŁEGO ARTYSTY –  zajęcia organizowane są we współpracy z Biblioteką Publiczną w Kaniowie

ZAJĘCIA CZYTELNICZE – czytanie na dywanie, ponieważ głośne czytanie wzmacnia więzi, trenuje mózg, poprawia krążenie, rozluźnia mięśnie twarzy. Ponadto, w ramach zajęć czytelniczych, wychowawcy świetlicy zachęcają dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej i jej księgozbioru, jak również przedstawiają korzyści płynące z czytelnictwa.

ZAJĘCIA MUZYCZNE – dzieci ze świetlicy mają możliwość rozwoju w sferze muzycznej. Przy akompaniamencie gitary, uczniowie śpiewają różnorodne piosenki.

Ponadto uczniowie mają możliwość uzyskać wsparcie podczas odrabiania zadań domowych (stała godzina przeznaczana codziennie na naukę własną) a także otrzymać pomoc w nauce j. angielskiego w sytuacjach, gdy pojawiają się problemy z opanowaniem materiału.

Ramowy plan dnia:

7.00 – 11.20 – zajęcia dowolne – gry i zabawy wg  wyboru dzieci, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia czytelnicze, zajęcia edukacyjne

11.20; 12.20; 13.20 – przerwy obiadowe

11.35 -13.30 – odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce, zajęcia dowolne

13.30 – 14.30 – zajęcia do wyboru: rekreacyjno-sportowe/plastyczne/czytelnicze

14.30 – 16.00 – zajęcia dowolne – gry i zabawy wg wyboru dzieci, zajęcia kółko małego artysty

Zajęcia prowadzone w Świetlicy szkolnej dostosowywane są do potrzeb rozwojowych wieku, oczekiwań i zainteresowań uczniów. Powyższy plan może ulec zmianie, może być modyfikowany i realizowany w zależności od autorskich pomysłów nauczyciela świetlicy, warunków pogodowych i innych zmiennych.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org