Rozpoznaj swoich nauczycieli

Organizator: Samorząd Uczniowski

Zasady udziału w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  klas IV-VIII.

             Czas trwania: od 2.10.2019r. – 7.10.2019r. (poniedziałek)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.10.2019r. podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zadanie konkursowe:

W bibliotece na tablicy zamieszczono zdjęcia DYREKCJI, NAUCZYCIELI oraz PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI z czasów ich dzieciństwa oraz lat szkolnych. Fotografie zostały ponumerowane. Zadaniem uczestników konkursu jest dopasowanie do zdjęcia, imienia i nazwiska pracownika szkoły. Aby wziąć udział w zabawie należy wypełnić specjalną kartkę, którą można pobrać z biblioteki, podpisać i wrzucić do urny.

Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną kartę konkursową.

Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org