Szkolny wykaz programów nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA –  ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.PrzedmiotKlasaNazwa programu nauczaniaNr w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania
  1.  Edukacja wczesnoszkolna  I  Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1–3 „Wielka przygoda” – doświadczam – przeżywam– poznaję – wyjaśniam – tworzę, autorzy: Alina Budniak, Mirosław Kisiel, Małgorzata Mnich    1
  2.  Edukacja wczesnoszkolna  II -III  Elementarz odkrywców. Program nauczania–uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej, autor: Teresa Janicka-Panek    2
  3.  Język polski  IV-VIII  Nowe słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego, autor: Marlena Derlukiewicz    3
    4.      Matematyka    IV-VIII  Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej, autorzy: M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech Program zbiezny z podstawą programową z roku 2017      4
        5.        Język angielski        I-III      Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z podstawą programową z dnia 14.02.2017 r. autorzy: Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska          5
    6.    Język angielski    IV, V, VI,VIII  Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VIII, Podstawa programowa: poziom II. 1. – na podbudowie wymagań dla I etapu edukacyjnego, autor: Joanna Stefańska      6
    7.    Język angielski    VII  Program nauczania z języka angielskiego dla klas VII i VIII 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dn. 14.02.2017 na okres przejściowy: lata szkolne 2017/2018-2020/2021, autorzy: Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber      7
    8.    Język niemiecki    VI-VIII  Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, klasy VII–VIII, poziom II.2./A1), autor: Anna Jaroszewska Uwaga: w klasie 6 wersja zmodyfikowana przez nauczyciela mgr Katarzynę Nawrocką (dostosowana do 1h tygodniowo)      8
        9.        Przyroda        IV        Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej, autor: Jolanta Golanko          9
  10.  Biologia  V-VIII  Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej Puls życia, autor: Anna Zdziennicka    10
  11.  Chemia  VII-VIII  Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Nowa Era, autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin    11
  12.  Geografia  V- VIII  Program nauczania geografii dla szkół podstawowych Planeta Nowa. Nowa Era, autorzy: Ewa Tuz, Barbara Dziedzic    12
  13.  Fizyka  VII-VIII  Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. To jest fizyka. Nowa Era, autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa    13
    14.HistoriaIV-VIII  Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej Wczoraj i dziś, Autor: Tomasz Maćkowski    14
  15.  Wiedza o społeczeństwie  VIIIWiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla szkoły podstawowej, autorzy: Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara  15
            16.            Informatyka            IV-VIII    Program nauczania informatyki w szkole podstawowej Lubię to!, autor: Michał Kęska a)  Program nauczania dla klas 4–6 jest oparty na koncepcji i układzie treści przygotowanych przez Michała Kęskę, autora podręczników dla klas 4–6 b) Program nauczania dla klas 7 i 8 jest oparty na koncepcji i układzie treści przygotowanych przez Grażynę Kobę, autorkę podręczników dla klas 7 i 8              16 A       16 B
  17.    Muzyka  IV-VII  Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”, autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach    17
  18.  Plastyka  IV-VII  Program nauczania plastyki w kl. 4-7 szkoły podstawowej Do dzieła, autorzy: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak    18
  19.  Technika  IV-VI  Program nauczania techniki w szkole podstawowej Jak to działa, autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka    19
  20.  Religia    I-II  W rodzinie Dzieci Bożych. Program nauczania religii dla klas 1-3 szkoły podstawowej, autor: Tadeusz Śmiech    20 A
      21.      Religia      III        W drodze do Wieczernika. Program nauczania religii dla klas 1-3 szkoły podstawowej, autor: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski        20 B
  22.  Religia  IV  Poznaję Boga i w Niego wierzę, autor: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski    20 C
  23.  Religia    V-VI  Odkrywamy tajemnice Bożego świata. Program nauczania religii dla klas IV – VI szkoły podstawowej, autorzy: Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek    20 D
  24.  Religia  VII  Pójść za Jezusem Chrystusem, autor: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski    20 E
  25.  Religia  VIII  Przyjąć blask Bożej Prawdy, autorzy: red. Jan Szpet, Danuta Jackowiak    20 F
    26.    Wychowanie fizyczne    IV-VIII  Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. II etap edukacyjny, autor: Krzysztof Warchoł      21
    27.    Edukacja dla bezpieczeństwa    VIII  Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej – Żyję i działam bezpiecznie, autor: Jarosław Słoma      22
    28.    Wychowanie do życia w rodzinieIV  Program dla klasy 4 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie, autor: Teresa Król      23 A
    29.    Wychowanie do życia w rodzinieV  Program dla klasy 5 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie, autor: Teresa Król      23 B
    30.    Wychowanie do życia w rodzinieVI  Program dla klasy 6 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie, autor: Teresa Król    23 C
    31.    Wychowanie do życia w rodzinie    VII  Program dla klasy 7 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie, autor: Teresa Król      23 D
    32.    Wychowanie do życia w rodzinieVIII  Program dla klasy 8 szkoły podstawowej. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie, autor: Teresa Król      23 E

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org