Teatr widziany oczami dziecka – Elżbieta Stec

Cel główny innowacji:

Umożliwienie częstego kontaktu ze sztuką teatralną, przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, plastycznego i muzycznego. Rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej. Zintegrowanie zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania, rozwijanie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności. Pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych. Różnorodność form i możliwości jakie stwarza edukacja teatralna pozwala na rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych, jak również dzieci nieśmiałych, w których drzemie ogromny potencjał twórczy zdominowany niejednokrotnie obawą, lękiem i poczuciem braku wiary we własne możliwości i umiejętności.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org