Z życia SKW 2019/2020

NABÓR DO SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

Ogłaszamy nabór do Szkolnego Koła Wolontariatu  na rok szkolny 2019/2020.
Już teraz zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspierać inne osoby potrzebujące, mają otwarte głowy i dłonie chętne do pomocy innym. Nie ważne jest doświadczenie, ważna jest motywacja i wielkie serce!
Wszystkie osoby, które chciałyby się zaangażować w Akcje Wolontariatu organizowane w szkole i poza nią proszone są o kontakt z p. Bożeną Mleczko.

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

30 września 2019 roku odbyło sie spotkanie Szkolnego Koła Wolontariatu, na którym odbyły sie wybory na przewodniczącego.

Kandydatury stanowili wszyscy członkowie SKW. Głosowanie odbyło sie tajnie, nazwisko kandydata zostało zapisane na kartce przez każdego uczestnika, i oddane opiekunkom, które podliczyły głosy, panie: Bożena Mleczko, Barbara Placuch i Agata Wideł. Najwiekszą ilość głosów otrzymała Dominika Pach, która została przewodniczącą.  

Serdecznie gratulujemy i oczekujemy skrupulatnego wykonywania obowiązków.

AKCJA ZNICZ

„ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI,TAK SZYBKO ODCHODZĄ”

Szkolne Koło Wolontariatu, jak co roku, przeprowadziło w szkole symboliczną zbiórkę zniczy, by pierwszego listopada zapalić je na grobach osób, które swoją postawą zasłużyły sobie na naszą troskę i pamięć.

Paniętajmy, że Dzień Wszystkich Świętych to także dzień pamięci narodowej. Zapalamy wówczas znicze nie tylko na grobach swych bliskich, ale również na grobach powstańczych, w kwaterach żołnierskich, na bezimiennych często polnych i leśnych mogiłach żołnierzy, na miejscach kaźni, pod pomnikami i tablicami poświęconymi pamięci poległych we wszystkich wojnach – przy których bardzo często wystawiane są warty honorowe. Płoną wreszcie znicze na grobach ludzi szczególnie dla Polski zasłużonych w dziedzinie nauki, kultury i działalności społecznej.

POMOC DLA BARTUSIA

Chyba większość z nas słyszała o akcji zbierania zakrętek. Tylko czy wszyscy wiemy, na czym ona polega i komu pomagamy? Czy ta pomoc rzeczywiście dociera do potrzebujących? Co możemy zbierać i gdzie oddawać?

Akcja prowadzona jest na terenie całej Polski. Polega na zbieraniu plastikowych zakrętek z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach, mleku, butelek z chemii gospodarczej i kosmetyków, które nie zawierają dodatkowych elementów takich jak uszczelki, tekturki, gumki.

Każdy może pomóc, bo nie trzeba dużo. Wystarczy pamiętać, aby wyrzucając pustą butelkę czy opakowanie po soku/mleku odkręcić zakrętkę i wrzucić do jakiegoś pojemnika czy siatki. Kiedy uzbiera nam się już większa ilość przynosimy zakrętki do naszej szkoły. Bardzo często zakrętki zbierane są właśnie w przedszkolach i szkołach. Ale także w akcję włączają się urzędy, prywatne przedsiębiorstwa, ośrodki kultury.  Stamtąd odbierają je rodziny dzieci, często przy wsparciu wolontariuszy, którzy zawożą je bądź do kolejnych miejsc, gdzie są magazynowane w większych ilościach, lub bezpośrednio do firm recyklingowych. Firmy te, skupując zakrętki, przekazują wpłatę na konta fundacji, pod której opieką jest konkretne dziecko. Z otrzymanych w ten sposób wpłat zakupywany jest sprzęt rehabilitacyjny bądź opłacana jest rehabilitacja dziecka.

Zapraszamy do udziału w akcji „Dla Bartusia” naszego kolegi – zbieramy nakrętki plastikowe i baterie.

Szczegóły w zakładce: Zbiórki SKW

Czy warto angażować się w wolontariat?

Autor: Magdalena Szczerbaciuk  

Widząc działalność wolontariuszy szkolnego koła wolontariatu, osób kwestujących na rzecz WOŚP czy aktywistów – ekologów wiele osób zastanawia się „że im się jeszcze chce”. No właśnie, dlaczego aktywnie działającym wolontariuszom nadal się chce?

Wolontariat jest dobrowolną i nieodpłatną pracą na rzecz drugiego człowieka lub środowiska naturalnego. Skoro nie wynagrodzenie, to co zatem sprawia, ze nadal chcemy angażować się w takie akcje?

Satysfakcja

To, co staje się pierwszym widocznym produktem naszych działań wolontariackich, to satysfakcja z pracy, którą wykonaliśmy. Nie potrzebujemy wynagrodzenia pieniężnego, aby mieć świadomość dobrze wykonanego obowiązku. Czasem uśmiech drugiej osoby czy widok czystego lasu sprawi nam więcej przyjemności niż większa kwota w portfelu.

Doświadczenie

Podczas podejmowanych działań wolontariusze mają szansę zdobyć doświadczenie, które może być później wysoko cenione na rynku pracy. Podczas organizacji przeróżnych wydarzeń uczą się w jaki sposób przygotować budżet wydarzenia, w jaki sposób je rozliczyć, jak zarządzać zasobami ludzkimi lub w jaki sposób wypromować wydarzenie, aby dotarło do jak największej ilości osób. Ponadto szukają sponsorów i doskonalą swoje umiejętności negocjacyjne. Umiejętności te najczęściej zdobywają już w szkole, przy mniejszych przedsięwzięciach. Doskonalone z biegiem lat stają się poszukiwaną kompetencją na rynku pracy.

Rozwijanie zainteresowań

Pracę wolontariacką można podejmować w przeróżnych obszarach. Można pomagać osobom starszym w domu pomocy społecznej, ale można również pomagać dzieciom z domu dziecka. Można pracować na rzecz środowiska lokalnego, albo na rzecz schroniska dla zwierząt. Można jednak również pomóc w organizacji dnia astronoma, spotkania z podróżnikiem czy konferencji biznesowej. Podejmując się różnych form wolontariatu, wolontariusz ma niepowtarzalną okazję podejrzeć inną stronę tych rzeczy, które interesują nas najbardziej. Z drugiej strony możemy złapać bakcyla czegoś zupełnie odmiennego i tym samym rozpocząć rozwijać swoje zainteresowania w kierunku, w którym nigdy nie spodziewalibyśmy się pójść.

Relacje społeczne

Nie ulega również wątpliwości, ze między wolontariuszami zawiązuje się wyjątkowa więź. Wspólnie działanie zbliża ludzi oraz pomaga budować relacje oparte na silnych fundamentach. Bardzo często osoby, które choć raz organizowały ze sobą jakieś przedsięwzięcie, utrzymują później ze sobą kontakt przez bardzo długi czas, jednocześnie wspierając się w innych podejmowanych działaniach.

Praca w formie wolontariatu przynosi bardzo często zdecydowanie większe korzyści, niż korzyści materialne. Warto o tym pamiętać zastanawiając się, jaką formę aktywności chcielibyśmy zapoczątkować w naszym życiu. 

AKCJA: MAKULATURA 

Szkolne Koło Wolontariatu ogłasza zbiórkę makulatury. Potrwa ona przez cały rok szkolny. Podsumowanie akcji nastąpi podczas zakończenia roku szkolnego. 

Udział w akcji zgłoś wychowawcy, bądź opiekunowi Szkolnego Koła Wolontariatu, pani Bożenie Mleczko (klasa 17)

AKCJA: SPRZĄTANIE ŚWIATA

Do akcji przystapili równiez nasi wolontariusze, porządkując tereny wokół szkoły. Jest to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja, pod nazwą „Sprzątanie świata – Polska”, odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy wolontariacko młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych, pracownicy firm (wolontariaty pracownicze) oraz niezrzeszeni młodzi i dorośli.

AKCJA: CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Największą popularnością wśród naszych wolontariuszy cieszy się akcja: Cała Polska czyta dzieciom. Czytanie odbywa się w przedszkolu oraz w szkole na świetlicy.

Misją Fundacji jest wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży. Cel ten można osiągnąć oraz wzmocnić poprzez praktykę codziennego czytania dzieciom.

Jest to sposób nie tylko skuteczny, ale też tani i przyjazny dziecku. Dlatego w czerwcu 2001 r. rozpoczęła się kampania „Cała Polska czyta dzieciom”, która stała się najbardziej znanym i cenionym działaniem Fundacji.

Kampania czytania z hasłem „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!” jest adresowana do rodziców, opiekunów, wychowawców i edukatorów. Codzienne czytanie dziecku przez dorosłego przynosi ogromne korzyści, m.in.:

  • buduje więź z dzieckiem będącą fundamentem jego zdrowia emocjonalnego,
  • doskonali język i ułatwia rozumienie świata,
  • rozwija zasoby wewnętrzne dziecka, w tym inteligencję emocjonalną, poznawczą i moralną,
  • poszerza wiedzę i kładzie mocne podwaliny pod sukcesy w szkole i w życiu.

W ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” Fundacja: zachęciła tysiące wolontariuszy, liderów kampanii, do promowania czytania dzieciom,przeprowadziła 18 Ogólnopolskich Tygodni Czytania Dzieciom z udziałem milionów dzieci,zainicjowała programy:  „Czytające szkoły” oraz „Czytające przedszkola”, do których przystąpiły tysiące placówek; „Rodzinne czytanie” i powstawanie Klubów Czytających Rodzin; „Wychowanie przez czytanie”, w którym wzięło udział już kilkaset szkół podstawowych,przeprowadziła setki wykładów i warsztatów nt. korzyści z czytania, w tym kursy online,prowadzi szkolenia dla matek odbywających karę więzienia ze swymi dziećmi do lat 3,zrealizowała program „Cała Polonia czyta dzieciom”,zainspirowała i wsparła rozwój kampanii czytania w Czechach, na Słowacji, Litwie, Ukrainie.

Z kampanią czytania wiąże się wiele innych działań i projektów Fundacji, m.in.:organizowany co 3 lata Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży,wydanie poradnika „Wychowanie przez czytanie”,wydanie „Pierwszej Książki Mojego Dziecka” do czytania od urodzenia,wydanie we współpracy z tygodnikiem „Polityka” dwóch kolekcji pereł literackich dla dzieci  i młodzieży pt. „Cała Polska czyta dzieciom”,stworzenie książek na temat wartości moralnych, emocji i mechanizmów psychologicznych pt. „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” tom I i II.Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” otrzymała wiele nagród i wpisała się trwale w świadomość społeczeństwa, budując zarazem nawyki czytelnicze w wielu rodzinach i placówkach edukacyjno-wychowawczych.

Kampania CPCD zainspirowała też wiele innych organizacji i instytucji w całym kraju do podjęcia programów i działań proczytelniczych, potwierdzając, że wybrany przez Fundację kierunek działań stawiających na czytanie dzieciom i rozwój czytelnictwa jest skuteczny i dobrze służy budowaniu wykształconego i etycznego społeczeństwa.

AKCJA: WOLONTARIUSZ NIESIE POMOCNĄ DŁOŃ

Przez cały rok szkolny, trwa akcja naszych szkolnych wolontariuszy, którzy systematycznie włączają się w koleżeńską pomoc dzieciom ze świetlicy. Na czym ona polega? Wspólne odrabianie lekcji, pomoc w  nauce, głośne czytanie bajek, ale także gry i zabawy.

AKCJA: WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NA KRESACH

Cała szkoła wzięła udział w bardzo szybko zorganizowanej i przeprowadzonej akcji zbiórki żywności, słodyczy i artykułów szkolnych dla dzieci na Kresach. Zaowocowało to dwoma wielkimi kartonami prezentów.
 
Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie organizuje akcję charytatywną dla Polaków mieszkających na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów). Akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej. Polegać będzie na zbiórce pieniężnej, artykułów szkolnych, słodyczy, maskotek i artykułów żywnościowych. Święty Mikołaj zebrane dary przekaże polskim dzieciom z Wilna. W polskiej szkole w Mickunach chcemy zgromadzić 1000 dzieci z Polskich szkół i każdemu dziecku przekazać paczkę od Świętego Mikołaja. Przyjadą dzieci ze szkół – Egliszki, Kowalczuki, Ławryszki, Pakiena, Jaszuny, Mickuny, Czarny Bór, Szumsk, Kiwiszki. Na Białoruś do Grodna dary przekażemy Związkowi Polaków na Białorusi – Pani Andzelice Borys. Na Ukrainie paczki przekażemy Polskim dzieciom uczących się języka polskiego w Stanisławowie i przy Katedrze Lwowskiej we Lwowie.. Artykuły żywnościowe przekażemy Polakom mieszkających w gminach na Wileńszczyznie: Mickuny, Kowalczuki, Jaszuny, Rukojnie. Szczegóły na plakacie w zakładce: „Zbiórki SKW”. Dziękujemy za Wasze liczne zaangażowanie i pomoc.

AKCJA: KARTKA NA ŚWIĘTA

heart

Jeszcze w listopadzie ruszyła akcja wykonania kartek do prezentów dla byłych pracowników naszej szkoły oraz samotnych mieszkańców Kaniowa. Dzieci własnoręcznie przygotowały kartki bożonarodzeniowe. Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do zrealizowania własnych pomysłów. Niektóre wytwory zaskoczyły nawet samych wykonawców. Powstało prawie 20 kartek świątecznych i wszystkie trafiły do paczek. Dziekujemy !!!

5 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

Święto obchodzone corocznie 5 grudnia,  ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku. Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.

Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego.

WOLONTARIAT NA RZECZ LUDZI STARSZYCH Z DOBRYM SŁOWEM, ŻYCZENIAMI ORAZ UPOMINKIEM

Po raz kolejny odwiedziliśmy domy osób, które wiele lat związane były z naszą szkołą oraz domy osób, które samotnie mieszkają na terenie Kaniowa. Pani Bożena Mleczko wraz z uczniem z klasy pierwszej Marysią Cieślak, wręczyły skromne upominki oraz złożyły świąteczne życzenia potrzebującym i przełamały się opłatkiem. To na nas, nauczycielach i uczniach spoczywa obowiązek pamięci o osobach potrzebujących. Pamietajmy, że dobro zawsze sie wraca.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

„Podzielić się opłatkiem,
powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć.”

Mieczysława Buczkówna, „Przy Wigilii”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy pełnego ciepła spojrzenia
na innych ludzi i otaczający świat
oraz wytchnienia w gronie
Rodziny i Przyjaciół

Szkolne Koło Wolontariatu

AKCJA: GÓRA GROSZA

Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach w całej Polsce odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. W tym roku, jubileuszowa XX edycja Góry Grosza organizowana jest w dniach od 25 listopada 2019 do 2 stycznia 2020 roku.

Szkoła Podstawowa w Kaniowie również bierze w niej udział. 

Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

Wiadomo, że najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. 70 tysięcy dzieci przebywających w opiece zastępczej czeka na taką rodzinę.

Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Jednak najważniejszym celem tej akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

W poprzednich akcjach uczestniczyło ponad 9 000 szkół i przedszkoli z całej Polski!

Akcja ta ma również charakter konkursu! Zgodnie z regulaminem, nagrodzone zostaną szkoły/przedszkola, które zbiorą najwięcej w całej Polsce oraz w każdym województwie. Szczegóły znajdują się w regulaminie akcji, który jest na stronie internetowej Towarzystwa Nasz Dom.

Zapraszamy do uczestnictwa!

PAMIETAJ!!!

Uczestnicząc w akcjach Szkolnego Koła Wolontariatu, zdobywasz pozytywne punkty za zachowanie.

POMAGASZ INNYM ORAZ SOBIE!

Udział w akcjach zgłaszaj zawsze u wychowawcy lub opiekuna wolontariatu

(p. Bożeny Mleczko, sala nr 17)

AKCJA: WOLONTARIUSZ KONTRA KORONOWIRUS

Trudno byc wolontariuszem, kiedy nie można wyjść z domu. No właśnie, czy można pomóc drugiemu człowiekow, kiedy kontakt bezpośredni jest tak utrudniony? Zapraszam wszystkich Wolontariuszy,aby zastanowili się, w jaki sposób może wyglądać Wasza bezinteresowna pomoc w takich warunkach. Czekam na wasze pomysły, informacje i zdjęcia…

Życzymy wszystkim, aby ten święty czas Chwalebnego Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa,
był czasem szczególnej łaski: głębszego zjednoczenia z Bogiem,
był czasem radości: radowania się Bożą miłością,
był czasem dla rodziny i z rodziną,
był czasem pojednania i przebaczenia,
czasem radosnego Alleluja !!!

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

Ruszyła AKCJA: WOLONTARIUSZ KONTRA KORONAWIRUS

podziwiajcie !!!

MAYA KAPAŁA – AL AHMED I JEJ BABCIA

Mamy pierwszego uczestnika, z cudną inicjatywą. Maya, dziekujęmy Tobie i babci za tą niezwykłą akcję, za Waszą pomoc, którą okazałyście wobec takiego zagrożenia i zapotrzebowania na tak deficytowy produkt, jak maseczki. Wielkie buziaki od całego Szkolnego Koła Wolontariatu!!!

Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza wszystkich do okazania gestu solidarności i wdzięczności tym,którzy każdego dnia podejmują swój trud, pracę, by nam zapewnić potrzebne rzeczy jak: produkcja żywności, jej dostarczenie do sklepów i sprzedaż, dowożenie przesyłek, opieka w szpitalach, opieka służb mundurowych oraz wiele innych zawodów, osób, które z narażeniem własnego zdrowia wykonują swoją pracę tak jak przed pandemią- bez możliwości pracy zdalnej.

Może masz pomysł na to, by w jakiś konkretny sposób okazać swoją wdzięczność, czy to poprzez prace plastyczną, czy napisany wiersz, piosenkę, a może jakieś opowiadanie lub inny ciekawy pomysł. Zadedykuj ją konkretnej osobie np. „Dla lekarza Pana Stanisława”, wpisz swoje dane, zrób zdjęcie i prześlij do mnie na Mobidziennik (Agata Wideł).

Wasze prace umieścimy na stronie internetowej w zakładce: Szkolne Koło Wolontariatu. Postaramy się również, aby Wasze prace ujrzeli również mieszkańcy Gminy Bestwina.

Dla lekarzy i pielęgniarek – Kajetan Więzik klasa 8, do podziękowań dołącza również Szkolne Koło Wolontariatu.

Dziękujemy za przesłany wiersz, poniżej prezentujemy jego treść:

AKCJA: MÓJ AUTORYTET

Zapraszamy do udziału w kolejnej akcji, prześlijcie nam swoje informacje o autorytetach, a my zamieścimy je w tym miejscu (zdjęcie, rys, i dlaczego właśnie ta osoba Cię urzekła).

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org