Zajęcia sportowe i korekcyjne

„Wychowanie fizyczne w przedszkolu – program , cele, plan pracy”

Cele programu:

Cel główny:

• Propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu

Cele szczegółowe:

• dziecko chętnie uczestniczy w  ćwiczeniach gimnastycznych, grach i zabawach ruchowych
• dziecko wie, że musi dbać o prawidłową postawę ciała
• dziecko wie, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie
• dziecko zna różne formy aktywnego wypoczynku
• dziecko jest sprawne ruchowo
• dziecko poznaje zasady rywalizacji sportowej
• dziecko starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia
• dziecko poznaje możliwości swojego ciała
• dziecko słucha poleceń nauczyciela i właściwie reaguje
• dziecko zna różne formy aktywnego wypoczynku 
• współdziała w grupie lub zespole podczas różnorodnej aktywności ruchowej

Etap I – Zabawy i ćwiczenia przeznaczone dla dzieci trzyletnich.

 1. Zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę
• Przyjmowanie prawidłowej pozycji w siadzie, na ławce, w staniu, chodzeniu, w leżeniu na plecach;

2. Zabawy i ćwiczenia orientacyjno – porządkowe
• Reagowanie na sygnały (dźwięk, słowo, barwa, gest);
• Ustawienia w gromadce, rozsypce, rzędzie, w parach i kole, zabawy z podziałem na mniejsze grupy i zespoły;
• Chody parami w gromadce, parami i jedno za drugim: w przód, w wyznaczonym kierunku i do określonego punktu;

3. Zabawy i ćwiczenia z elementami równowagi
• Chody po zawężonym torze prostym i krętym, pojedynczo, parami, rzędem;
• Przekraczanie niskich przeszkód
• Wchodzenie i schodzenie po powierzchni pochyłej

4. Zabawy i ćwiczenia na czworakach
• Chód na czworakach, ze wsparciem na całych dłoniach i na palcach stóp
• Naśladowanie chodu zwierząt;
• Przechodzenie pod przeszkodami sztucznymi i naturalnymi
• Przekraczanie płaskich przeszkód 

5. Zabawy i ćwiczenia bieżne
• Swobodne biegi w grupie bez potrącania się 
• Biegi na wprost, po obwodzie koła, wężykiem;
• Zatrzymywanie się na sygnał;

6. Zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, celowania, toczenia, noszenia
• Swobodne podrzuty i rzuty w kierunkach dowolnych, woreczkami i piłkami różnej wielkości
• Rzuty w przód oburącz i jednorącz (ręka prawa i lewa), na odległość, do celu;
• Toczenie piłek i piłeczek w chodzie i biegu;
• Toczenie piłek w parach, do siebie i do bramki
• Przesuwanie i ustawianie przedmiotów;

7. Zabawy i ćwiczenia z elementami wspinania się
• Wchodzenie na schody, pagórek drabinki w sali gimnastycznej, poprawne chwytanie szczebla przy wstępowaniu na przyrządy
• Wejście na najniższe szczeble przyrządu;

8. Zabawy i ćwiczenia z elementami skoku i podskoku
• Swobodne formy podskoków dowolnych;
• Skoki obunóż w przód, z twardego podłoża na miękkie;
 

Etap II – Zabawy i ćwiczenia przeznaczone dla dzieci czteroletnich

 1. Zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę
• Ćwiczenia stóp: chód z podkurczeniem pod spód palców, chwytanie woreczka palcami stóp, skakanki i innych przedmiotów;
• Ćwiczenia w pozycjach niskich (leżenie tyłem) i wysokich, z naśladowaniem różnych czynności

2. Zabawy i ćwiczenia orientacyjno – porządkowe
• Ustawienia w rzędzie, dwurzędzie, szeregu na linii, wzdłuż ściany
• Zbiórki zespołów na wyznaczonych miejscach zastosowaniem różnych oznaczeń (np. barw)
• Marsze i korowody pojedyncze lub parami po prostej, w kole, ze zmianami kierunku
• Chody połączone z biegiem, podskokami, akcentami rytmicznymi.

3. Zabawy i ćwiczenia z elementami równowagi
• Stanie na jednej nodze z jednoczesnym wykonywaniem czynności dodatkowych (przekładanie woreczka, piłeczki pod kolanem podniesionej nogi)
• Krok mierniczy – stopa za stopą
• Chody: chody po liniach, po śladach, między szczeblami, z noszeniem w ręku przyborów (np. krążka z ustawionym na nim klockiem),chody po podwyższonej powierzchni, z przekraczaniem przeszkód naturalnych i sztucznych
4. Zabawy i ćwiczenia na czworakach
• Czworakowanie w przód i w tył, z jednoczesnym omijaniem i przekraczaniem przeszkód złożonych z przedmiotów.

5. Zabawy i ćwiczenia bieżne
• Biegi: na wprost do oznaczonego miejsca na długość 10 – 20 m, jedno- i wielokierunkowe ze zmianą kierunku, z omijaniem przeszkód, połączone z wykonywaniem określonych poleceń, pozorowane gonitwy i ucieczki

6. Zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, celowania, toczenia, noszenia
• Rzuty oburącz i jednorącz ręką lewą i prawą, w przód w górę na odległość do celu (z odległości około 1,5 – 2 m, rzut woreczkiem lub piłką do obręczy)
• Toczenie piłek małych, dużych, lekarskich (1kg) z miejsca i w ruchu, w kierunku na wprost, po obwodzie koła
• Próby toczenia obręczy, kółek, krążków
• Przesuwanie, przenoszenie i ustawianie (parami lub w zespołach) przyborów i innych przedmiotów.

7. Zabawy i ćwiczenia z elementami wspinania się
• Swobodne wspinanie się na przyrządy i zstępowanie z prawidłowym chwytem szczebla oraz z naprzemianstronnymi ruchami kończyn.
• Przejście po szczeblach w bok, pod skosem, przewijanie się oraz półzwisy z oderwaniem jednej ręki.

8. Zabawy i ćwiczenia z elementami podskoku i skoku
• Swobodne przeskoki na namalowane linie, szarfy itp.
• Podskoki zwarte, rozkroczne i wykroczne w miejscu i w przód
• Próby podskoków zmiennych i dostawnych
• Wskakiwanie obunóż do obręczy, koła
• Zeskoki w głąb na miękkie podłoże(z wysokości do 50 cm)


Etap III – Zabawy i ćwiczenia przeznaczone dla dzieci pięcioletnich

1. Zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę
• Ćwiczenia wyprostne wyrabiające umiejętność utrzymywania prawidłowej postawy ciała i pozycji w staniu, chodzie, siadach i biegu.
• Ćwiczenia szyi: skłony, skręty, krążenia głowy
• Ćwiczenia tułowia w trzech płaszczyznach w różnych pozycjach
• Ćwiczenia mięśni brzucha w leżeniu na plecach
• Ćwiczenia stóp

2. Zabawy i ćwiczenia orientacyjno- porządkowe
• Reagowanie na różnorodne znaki, sygnały, polecenia.
• Sprawne ustawianie się w rzędzie, dwurzędzie, szeregu, kole, w małych kółkach, zmiany miejsc i ustawień.
• Chody i marsze w różnych kierunkach i szykach, ze zmianą tempa.

3. Zabawy i ćwiczenia z elementem równowagi
• Stanie jednonóż i chód
• Chód i bieg we wspięciu po torze prostym i krętym, ze zmianami kierunku
• Przejścia po ławeczce, z przekraczaniem przyboru, pochylaniem się, wykonywaniem obrotu.
• Przekraczanie przeszkód
• Pokonywanie torów przeszkód, z przechodzeniem z jednego przyrządu na drugi.

4. Zabawy i ćwiczenia na czworakach 
• Czworakowanie ze zmianami kierunku, z przekraczaniem przeszkód. 
• Czworakowanie po ławeczce.

5. Zabawy i ćwiczenia bieżne
• Biegi: na wprost, w rozsypce, w różnych kierunkach.
• Biegi z elementem współzawodnictwa zespołowego i indywidualnego.
• Biegi na dłuższych odcinkach

6. Zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, celowania, toczenia, noszenia
• Rzuty i chwyty oburącz, na zmianę ręką prawą i lewą.
• Rzut piłki o ziemię i chwyt po odbiciu.
• Próby kozłowania ręką prawą i lewą, w miejscu i w ruchu.
• Rzuty oburącz i jednorącz do celu.
• Przerzucanie piłek ponad przeszkodą
• Toczenie przyboru jednorącz z popychaniem, biegiem za toczącym się przyborem, z omijaniem przeszkód.

7. Zabawy i ćwiczenia z elementem wspinania się.
• Prawidłowe chwyty szczebla i ruchy naprzemianstronne.
• Wspinanie się na przyrządy (do wys. 2m.) ze zmianami kierunku i dodatkowymi czynnościami.
• Pokonywanie przeszkód naturalnych i sztucznych.

8. Zabawy i ćwiczenia z elementem podskoku i skoku
• Podskoki obunóż, jednonóż, w miejscu, w ruchu.
• Galop, cwał, podskoki zmienne, rozkroczne, w połączeniu.
• Przeskoki przez przeszkody płaskie i wysokie (do 40 cm.)
• Próby skoku w dal i w wzwyż z rozbiegiem.
• Zeskoki w głąb (np. z ławeczki na materac).
• Zeskoki w terenie z małego wzniesienia.
• Skoki żabie i zajęcze.
• Próby przeskoków zwrotnych przez ławeczkę.
• Podskoki i skoki z użyciem skakanki.


Etap IV– Zabawy i ćwiczenia przeznaczone dla dzieci sześcioletnich

1. Zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę
• Ćwiczenia wyprostne utrwalające nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała, w pozycjach niskich i wysokich.
• Ćwiczenia szyi: skłony, skręty oraz krążenia głową.
• Ćwiczenia tułowia w trzech płaszczyznach, prowadzone głównie w pozycjach niskich.
• Ćwiczenia mięśni brzucha: w leżeniu na plecach oraz przetaczanie się w siadzie skrzyżnym i w leżeniu.
• Ćwiczenia zwinności: nauka przewrotu w przód po opanowaniu kolejnych przygotowawczych elementów ruchowych: przyjmowanie różnorodnych pozycji i ich zmiany, pokonywanie torów przeszkód, umiejętność biegu wężykiem, toczenia piłki, przekraczania przeszkód. 
• Ćwiczenia stóp: chód we wspięciu, chód gąsienicy, chwyty przyboru, toczenie piłki.

2. Zabawy i ćwiczenia orientacyjno- porządkowe
• Szybkie reagowanie na sygnały, znaki i polecenia.
• Sprawne ustawianie się w gromadce, w rozsypce, w rzędzie, w dwurzędzie, w szeregu, w kole, w kółkach, zmiany miejsc i ustawień.
• Marsze i biegi w różnych szykach i kierunkach ze zmianą tempa i rytmu.
• Krycie się i tropienie.

3. Zabawy i ćwiczenia z elementem równowagi
• Chód równoważny w przód, w tył, po śladach, ze zmianami kierunku i utrudnieniami.
• Stanie jednonóż oraz z wykonywaniem czynności dodatkowych.
• Przejście po ławeczce gimnastycznej z wykonywaniem dodatkowych czynności

4. Zabawy i ćwiczenia na czworakach
• Chody i biegi na czworakach, przodem, tyłem, ze zmianą kierunków, z omijaniem i przekraczaniem przeszkód.
• Czworakowanie po ławeczce, belce.
• Wejście i zejście po pochylni.

5. Zabawy i ćwiczenia bieżne
• W dowolnym kierunku, na wprost, z przeszkodami, z zadaniami dodatkowymi.
• Różne formy pościgów, wyścigów, sztafet, z elementem współzawodnictwa.

6. Zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, celowania, toczenia, noszenia
• Rzuty i chwyty oburącz, ręką prawą i lewą, w miejscu i w ruchu.
• Próby kozłowania piłki ręką prawą i lewą w miejscu i w ruchu.
• Rzuty i chwyty piłki z odbiciem o ziemię, ścianę
• Przerzucanie piłki ponad przeszkodą.
• Toczenie piłek, krążków, obręczy po wyznaczanej trasie.
• Przenoszenie w dwójkach i zespołach przyrządów i sprzętu.

7. Zabawy i ćwiczenia z elementem wspinania się.
• Wykonywanie ruchów naprzemianstronnych na drabince gimnastycznej, postępy w bok, skośnie i w górę.

8. Zabawy i ćwiczenia z elementem podskoku i skoku
• Serie rytmicznych podskoków obunóż i jednonóż, w miejscu i w ruchu.
• Podskoki rozkroczne, zwarte, galopowe, dostawne.
• Skoki w dal i wzwyż z rozbiegu.
• Przeskoki z odbicia obunóż i jednonóż przez przeszkody płaskie i wysokie(do wys. 40cm.) z miejsca i z rozbiegu.
• Wyskoki dosiężne z miejsca i z rozbiegu do przyborów.
• Zeskoki w głąb do przysiadu podpartego.
• Przeskoki zawrotne przez ławeczkę.

Tok zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
w grupie młodszej (3,4-latki)

I. Część wstępna
1. Zabawa lub ćwiczenie orientacyjno-porządkowe
2. Ćwiczenie wieloznaczne-ustawienie dzieci, zdyscyplinowanie grupy, 
przygotowanie fizyczne i psychiczne, rozgrzanie
dużych grup mięśniowych
II. Część główna
3. Zabawa lub ćwiczenie z elementem równowagi 
4. Zabawa lub ćwiczenie bieżne 
5. Ćwiczenie mięśni brzucha
6. Zabawa lub ćwiczenie z elementem rzutu, chwytu, celowania
7. Ćwiczenie mięśni grzbietu
8. Ćwiczenie stóp 
III. Część końcowa
9. Marsz z wyprostowaniem 

Tok zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
w grupie dzieci starszych (5,6-latki)

I. Część wstępna 
1. Zabawy lub ćwiczenia orientacyjno- porządkowe 
2. Ćwiczenia uruchamiające duże grupy mięśniowe
II. Część główna
3. Ćwiczenia kształtujące tułowia w płaszczyźnie strzałkowej- skłony w przód i w tył rozwijające mięśnie grzbietu 
4. Ćwiczenia kształtujące tułowia płaszczyźnie czołowej- skłony boczne
5. Ćwiczenia mięśni brzucha lub zabawa na czworakach
6. Ćwiczenia lub zabawa z elementami równowagi
7. Zabawa bieżna
8. Ćwiczenia tułowia- skręty lub skrętoskłony
9. Rzuty, wspinanie
10. Skoki, podskoki
III. Część końcowa 
11. Ćwiczenia wyprostowane
12. Ćwiczenia przeciw płaskostopiu
13. Ćwiczenia o nieznacznym ruchu
14. Ćwiczenia rytmu

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org