Zielona Pracownia

Nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie na stworzenie Zielonej Pracowni z WFOŚiGW w Katowicach. Przyznane środki finansowe pozwoliły na remont sali, zakup mebli, stolików uczniowskich oraz bogatego pakietu pomocy dydaktycznych.

W nowo powstałej sali będzie realizowany projekt edukacji przyrodniczej „Świat przyrody – świat przygody”. W jego ramach zaplanowano działania:

– lekcje otwarte

– zbiórkę żołędzi i nasion

– konkurs przyrodniczy

– wycieczki tematyczne

– realizacje kół zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org